Marketing

Bepaal je marketingbudget 

Wouter NB
Wouter Priest
Head of Marketing
11 oktober 2023
Leestijd 3 minuten

Het bepalen van het marketingbudget voor het volgende jaar zorgt vaak voor hoofdbrekens bij marketeers. Niet voor niets starten sommige organisaties al rond de zomer met de eerste voorbereidingen. Voor de meeste bedrijven komt het echter aan op het laatste kwartaal om de definitieve budgetten te bepalen. Het is belangrijk om te onthouden dat er geen one-size-fits-all benadering is bij het bepalen van een marketingbudget. We helpen je wel graag een beetje op weg. Om die reden geeft Head of Marketing Wouter je vijf praktische tips voor het bepalen van je marketingbudget.

Tip 1. Bepaal (meetbare) doelen

Het klinkt meer dan logisch, maar wordt toch vaak onvoldoende meegenomen in budgetbepaling: wat wil je bereiken? Denk aan vergroten van naamsbekendheid, genereren van leads of verhogen van conversie. Maak deze doelen ook meetbaar. Bijvoorbeeld: een 20 procent hogere omzet op productgroep X of 15 procent meer klanten in sector Y. Pas als je je doelen scherp hebt, kun je hier budgetten aan toekennen.  

Tip 2. Stel de Customer Acquisition Cost (CAC) vast

Deze sluit nauw aan op tip 1. Als je jezelf tot doel stelt om 15 procent meer klanten in een bepaalde sector te werven, is het belangrijk om te bepalen wat een nieuwe klant kost. We noemen dat de Customer Acquisition Cost, oftewel CAC. Stel dat je gemiddeld 100 euro uitgeeft aan marketing, sales en onboarding om een nieuwe klant binnen te halen. Als je doel is om 100 nieuwe klanten aan te trekken, kost je dat dus 10.000 euro. Vanzelfsprekend is het ook belangrijk om te bepalen of je CAC opweegt tegen je marge. Als de kosten 100 euro zijn en de marge 50 euro doe je iets niet goed.

Schermafbeelding 2023 10 11 om 09 v2.53.02

Tip 3. Zorg voor inzicht in de branche benchmarks

Twijfel je of je budget reëel is? Dan loont het om dit te toetsen aan de benchmarks in jouw branche. Er zijn legio whitepapers en andere documentatie te vinden met branchestatistieken . Zo gebruiken wij als bureau zelf veel benchmarks vanuit onze brancheorganisatie DDA (Dutch Digital Agencies). Een voorbeeld. Ben je actief in de software-industrie? Dan is het gemiddelde marketingbudget als percentage van de omzet ongeveer 8 - 10 procent. Dit soort cijfers zijn een prima referentiepunt voor het bepalen van je eigen budget. 

Tip 4. Zorg voor de juiste toewijzing van budgetten

Maak een geïntegreerd marketingplan, waarin je verschillende disciplines benoemt en hier budgetten aan toekent. Als je plan bijvoorbeeld bestaat uit contentmarketing, sociale media, pay-per-click advertenties en e-mailmarketing, moet je het budget verdelen over deze kanalen op basis van hun verwachte bijdrage aan je doelen. Denk ook na over een gedegen verdeling tussen branding- en conversiekanalen. Het is van belang om top-funnel mensen te blijven aanvoeren om bottom-funnel de vruchten te kunnen plukken.

NOBEARS office 40

Tip 5. Wees flexibel op basis van resultaten


Dit zou je kunnen beschouwen als een tip die de vorige tegenspreekt. Je wijst budgetten toe aan verschillende marketingdisciplines, maar het is belangrijk om hierin bij te kunnen sturen. Stel dat je 10.000 euro hebt toegewezen aan een online advertentiecampagne voor de komende maand. Na twee weken merk je dat de resultaten achterblijven bij de verwachtingen. In dit geval moet je overwegen om het budget te heralloceren naar een ander kanaal dat beter presteert.

Nogmaals: er is geen blauwdruk te geven voor het opstellen van jouw marketingbudget. Je moet dit tenslotte afstemmen op de specifieke behoeften en doelen van jouw bedrijf. Heb je behoefte aan iemand die hierin meedenkt? Laat het me weten via w.priest@nobears.nl.