Het branding proces

Voor brandingtrajecten hanteren we bij NOBEARS een modulair stappenplan om jouw merk zo sterk mogelijk neer te zetten. We beginnen met het achterhalen van het DNA door middel van strategiesessies. We komen daarbij tot de kern en bepalen de merkpersoonlijkheid. Vervolgens gaan we aan de slag om dit creatief te vertalen in concept en vormgeving.

Hero Forever

"Branding beslaat niet alleen het visuele aspect, het betreft alles over wat en wie je bent én hoe anderen dit voelen"

- The start of creative adventures
Howweroll
Cirkel1b v3

Strategie

Positionering

Stap 1 is het bepalen van de positionering van het merk. Hiervoor gebruiken we verschillende positioneringsmodellen. In deze fase zoeken wij nauw de samenwerking met jou op. We brainstormen over welke voorkeurspositie het merk moet innemen in de perceptie van de doelgroep en hoe we dit gaan bereiken. Ook bepalen we de merkpersoonlijkheid op basis van emotionele waarden en/of Archetype.  

Deliverables: Merkverhaal met beschrijving van jouw merkidentiteit

 

Naamcreatie

Wanneer het merk een sterke positionering heeft, bedenken we in sommige gevallen een naam die hierbij aansluit. Er vindt een brainstorm plaats, waarbij we op basis van het Archetype een longlist van namen maken. Vervolgens werken we de drie meest passende namen uit op een shortlist. In deze fase laten we ons niet beperken tot bijvoorbeeld beschikbaarheid van een url. We doen wel al globaal onderzoek hiernaar.

Deliverables: Presentatie van 3 namen met beknopt creatief rationale.
03 Tablet Screen Mockup strategie
Cirkel2b

Logo design

 

Zodra de naam en positionering bekend zijn starten we in stap 2 van het (re-)branding traject met het logo design. Hiervoor maken we drie verschillende voorstellen wie we voorzien van een creatief rationale waarin we vertellen waarom specifieke keuzes gemaakt zijn en wat de symboliek van de vormen vertelt. In deze fase doen we ook de eerste voorstellen voor kleurgebruik. Nadat er een keuze is gemaakt werken wij het logo uit in diverse bestandsformaten.

Deliverables: 3 uitgebreide logovoorstellen met creatief rationale
03 Tablet Screen Mockup logodesign
Cirkel3 v2

Identity Design

Guiding designs

De volgende stap in het proces is het ontwerpen van een huisstijl, de corporate identity. Hier komen logo, kleuren, vormen, fotografie en typografie samen om de strategische keuzes een gezicht te geven. Wij ontwerpen 3 uiteenlopende stijlen met specifieke stijlelementen die zorgen voor herkenbaarheid voor het merk. We maken nuances om per stijl het gewenste gevoel over te brengen. Deze presenteren wij in een kitchen review om vervolgens toe te werken naar een definitieve stijl.

Deliverables: 3 guiding designs van ± 15 stijlpagina's per stijl

 

Poster MockupII

Concept

In de strategie of in de designfase, werken we aan een big idea. Dit is het communicatieconcept dat als haakje gebruikt kan worden om het leidend principe en of slogan kracht bij te zetten en door te vertalen in daadwerkelijke uitingen. We presenteren dit als grove digitale schetsen die de guiding ideas weergeven. Na de keuze van een concept kunnen we in de content creatie fase hier foto- en videoshoots verzorgen om de brand kracht bij te zetten.

Deliverables: Guiding ideas - digitale beeldschetsen met bijpassende shortcopy
Concepts

"Het mooiste moment is wanneer alle ideeën van zowel de klant als de interne specialisten visueel tot leven komen en je ziet dat het écht klopt"

-Jeroen Post, Art Director
Overzicht

Style sheets 

Ok, We zijn op het punt gekomen dat het visuele deel staat - en nu? Wij vinden het belangrijk dat wat er bedacht en gecreëerd is, consequent wordt doorgevoerd. Dus van website tot brochure en van online banner tot nieuwsbrief: het moet kloppen. Om de stijl te waarborgen leggen we dit vast in stylesheets. Dit zijn sheets die regels voor het toepassen van o.a. logo, kleur, vorm en typografie bevatten. Zie het als een beknopte brandbook van jouw identiteit.

Deliverables: ±20 digitale stylesheets van jouw merk in PDF

Over het brandingtraject

Samen bepalen we de tijd waarbinnen we alle fases op gaan leveren. Soms doen we het volledige traject, en soms doen we een deel. Bijvoorbeeld wanneer de positionering al bekend is of het logo al staat. We stemmen ons werk op jou af.

Samenwerken

Om de kwaliteit van het werk te waarborgen, werken we graag nauw samen met jou. Tijdens het project is er veel direct contact met elkaar. We schakelen graag met korte lijntjes en betrekken iedereen die wat bij kan dragen aan het project. Intern werken wij met een team van strategen, art directors, copywriters en designers en in de tussentijdse fases laten we ook UX en UI designers meekijken ter voorbereiding op een vertaalslag naar digitale producten.

Branding & CX

Het visuele aspect is een belangrijk deel van branding, maar uiteindelijk gaat het om de gehele Customer Experience (CX). Want als een merk visueel sterk staat maar het op andere gebieden laat liggen, zwakt dat de kracht van het merk af en kan de merkbeleving negatief beïnvloed worden. Bij NOBEARS bedenken en maken we alles met de beste CX in gedachte. Dit zie je terug in bijvoorbeeld de strategie, maar ook in de manier waarop we met onze opdrachtgevers meedenken over het maken van bepaalde keuzes. We doen niets op de automatische piloot en denken graag mee hoe we constant stappen kunnen maken.

Meer weten over Branding?

Jeroen vertelt je er graag alles over. Mail 'm op j.post@nobears.nl of bel ons op 073 - 369 0000.

Jeroen web